سیستم دانخوری بشقابی

سیستم  دانخوری بشقابی تشکیل شده از لوله گالوانیزه انتقال دان از مخزن به انتهای سالن به قطر 25/1 میلی متر ، مخزن دانخوری بشقابی به ظرفیت  80 کیلوگرم ، موتور گیربکس ژن تبریز یک اسب ، تابلو برق اصلی دانخوری بشقابی ، وینچ ، قرقره ها، سیم بکسل و بشقابهای دانخوری بشقابی که اصلی ترین قسمت دانخوری بشقابی را تشکیل می دهند.

  • فاصله بشقابها در سیستم دانخوری بشقابی 80 سانت از یکدیگر می باشند ، بشقابهای دانخوری بشقابی از جنس پلاستیک صنعتی و قابل جداسازی از یکدیگر و شستشوی کامل می باشند.
  • بدلیل بکارگیری لوله گالوانیزه و بشقابهای پلاستیکی در دانخوری بشقابی کل سیستم را در انتهای دوره می توان ضدعفونی و شستشو نمود.
  • در مرحله بارگیری مرغ و تخلیه سالن می توان کل سیستم دانخوری بشقابی را توسط وینچ به بالا هدایت نمود تا حرکت کارگران در سالن به راحتی انجام پذیرد.
  • از مزایای دانخوری بشقابی می توان به عدم آلودگی دان به کود ، پر و مواد زاید نام برد.
  • بهبود ضریب تبدیل در دوره پرورش از مزیتهای اصلی سیستم دانخوری بشقابی می باشد به این ترتیب که پرنده کل دان موجود در بشقاب را استفاده می کند به این ترتیب کلیه عناصر مورد نیاز بدن به پرنده می رسد.
  • ریزش و پرت در دانخوری در حداقل می باشند.
  • قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با سن گله با استفاده ازدانخوری بشقابی امکان پذیرمی باشد.
  • یکنواختی گله در تغذیه با استفاده از دانخوری بشقابی نسبت به انواع دیگر دانخوری به دلیل توزیع سریع و یکنواخت دان در دانخوری بشقابی مشهودتر است.
  • در سیستم تغذیه طیور با دانخوری بشقابی هر بشقاب جهت50 مرغ گوشتی محاسبه می گردد.

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات